Container Collectief Manifesto


By: Renée Swinkels

De stad is in constante beweging, nu meer dan ooit. Dat we van richting moeten veranderen is duidelijk. In 2050 moet de stad emissievrij, circulair en klimaatbestendig. Deze duurzame ambities vragen om innovaties op het gebied van techniek en beleid.

In deze verandering zien we vaak iets over het hoofd: ieders richting telt. Elke stap van elke bewoner zet de stad in beweging. Welke kant we opgaan, dat bepalen we dus samen. Wij zijn de stad. Wij veroorzaken verandering.

Container collectief gelooft dat bewoners centraal zouden moeten staan in de transitie naar en duurzame stad. Om te versnellen hebben we social draagvlak en een verandering in gedrag nodig.  Alle koppen dezelfde kant op, op zoek naar een gedeelde toekomstvisie.

Om dit te bewerkstelligen faciliteren wij een proces waar de bewoner wordt meegenomen in de duurzame verandering. Waar de bewoner deel uitmaakt van deze verandering. Waar de bewoner de verandering stuurt. Met ons tijdelijke multidisciplinaire ontwerpstudio onderzoeken en creëren wij een duurzame oplossing op wijkniveau. Dit doen we in samenwerken met experts uit het collectief én uit de buurt.